Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
32 / 2017 Privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice altele decat cele de alimentare cu apa potabila si de canalizare. 29-09-2017
31 / 2017 Privind acordarea unui mandat special d-nului ICHIM SORIN , Viceprimarul comunei Livezi , reprezentantul comunei Livezi , in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvolare Intercomunitara Bacau in vederea exercitarii votului privind aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care le efectueaza Operatorul 29-09-2017
30 / 2017 Privind rectificarea bugetului local al comunei Livezi , judetul Bacau pe anul 2017 . 29-09-2017
29 / 2017 Privind completarea Consiliului local al comunei Livezi ,judetul Bacau , ca urmare a vacantarii unui loc din Consiliul local prin incetarea incetarea de drept , inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a d-nului ZAHORNEANU DAN , consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Livezi , judetul Bacau ca urmare a pierderii calitatii de membru al partidului politic pe a carei lista a fost ales si declararea ca vacant a locului sau de consilier local si validarea mandatului de consilier Local al d-nei GIURGIU VERONICA. 31-08-2017
28 / 2017 Privind completarea Consiliului local al comunei Livezi ,judetul Bacau , ca urmare a vacantarii unui loc din Consiliul local prin incetarea de drept , inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a d-nului GHINET IOAN , consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Livezi , judetul Bacau ca urmare a pierderii calitatii de membru al partidului politic pe a carei lista a fost ales si declararea ca vacant a locului sau de consilier local si validarea mandatului de consilier Local al d-nei TĂRCUŢĂ ELENA 31-08-2017
27 / 2017 Privind luarea la cunostinta de incetarea de drept , inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a d-nului GHINEŢ IOAN , consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Livezi , judetul Bacau ca urmare a pierderii calitatii de membru al partidului politic pe a carei lista a fost ales si declararea ca vacant a locului sau de consilier local. 31-08-2017
26 / 2017 Privind luarea la cunostinta de incetarea de drept , inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a d-nului ZAHORNEANU DAN , consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Livezi , judetul Bacau ca urmare a pierderii calitatii de membru a partidului politic pe a carei lista a fost ales si declararea ca vacant a locului sau de consilier local. 31-08-2017
25 / 2017 Privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Livezi si structurilor subordonate Consiliului Local al comunei Livezi , judetul Bacau. 31-07-2017
24 / 2017 Privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă pentru consilierii locali din cadrul Consiliului local al comunei Livezi , judetul Bacau . 31-07-2017
23 / 2017 Privind aprobarea noului Regulament de organizare si functionare a Consiliului local al comunei LIVEZI, judetul Bacau 30-06-2017
22 / 2017 Privind acordarea ajutorului de urgenta pentru familia Iacob Ioan si Radu Ileana Cristina , din comuna Livezi , sat Scariga , judetul Bacau , la solicitarea scrisa a acestora , in urma incendiului care a avut loc la locuinta proprie din satul Scariga , comuna Livezi , judetul Bacau , din data de 31.03.2017 , interval orar 17.30- 18.40 , ajutorul de urgenta este in valoare de 6000 lei si provine din contul “ asistenta sociala “ . 31-05-2017
21 / 2017 Privind aprobarea conditiile de acces la drumul local Orășa (Drum Moară) aflat în domeniul public al comunei Livezi, în scopul executării lucrărilor de ,, Exploatare agregate minerale din perimetrul Orășa, curs de apă râu Tazlău, mal stâng pentru decolmatarea și reprofilarea albiei,, comuna Livezi, județul Bacău. 28-04-2017
20 / 2017 Privind decontărea de către ADIS Bacău către S.C. COMPANIA ROMPREST S.A. , la tariful unic de 317,73 ron/tonă, fără TVA pentru colectarea deşeurilor municipale din mediul urban in perioada de tranzitie pana la data operarii instalatiilor de deseuri municipale din judetul Bacau. 31-03-2017
19 / 2017 Privind adoptarea bugetului local al comunei Livezi , judetul Bacau pe anul 2017 31-03-2017
18 / 2017 Aprobarea “Strategiei anuale de achizitie publica pe anul 2017” a comunei Livezi, judetul Bacau. 28-02-2017
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează

Înfrațirea cu Feytiat