Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
17 / 2017 Pentru aprobarea „PLANULUI ANUAL ŞI DE PERSPECTIVĂ PENTRU ASIGURAREA RESURSELOR UMANE, MATERIALE SI FINANCIARE DESTINATE PREVENIRII ŞI GESTIONĂRII SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ in comuna Livezi, judetul Bacau pentru anul 2017”. 28-02-2017
16 / 2017 Privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB” aferent anului 2017. 28-02-2017
15 / 2017 Privind implementarea proiectului” Investitii pentru Reducerea Poluarii cu Nutrienti in comuna Livezi , judetul Bacau “ 28-02-2017
14 / 2017 Privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizati, reprezentand noua valoare a investitei , in vederea depunerii unui nou proiect la “CONSTRUIRE ȘARPANTA SCOALA GIMNAZIALA nr. 1 SAT LIVEZI , COMUNA LIVEZI , JUDETUL BACAU ”, prin Programul national de dezvoltare locala (PNDL 2 ) ,pentru anul 2017 , ca obiectiv de investitie nou . 28-02-2017
13 / 2017 Privind aprobarea finantarii de la bugetul local al comunei Livezi , judetul Bacau , cu suma de 332.570 lei cu TVA , ce reprezinta contributia proprie pentru aceasta investitie la Proiectul „Modernizare drumuri locale , in comuna Livezi, judetul Bacau”, prin Programul national de dezvoltare locala (PNDL 2 ) ,pentru anul 2017 , ca obiectiv de investitie nou , pentru depunere si aprobarea finantarii. 28-02-2017
12 / 2017 Privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizati, reprezentand noua valoare a investitei , cu cota de TVA de 19 % , in vederea depunerii unui nou proiect la MDRAP “ Modernizare drumuri locale , in comuna Livezi, judetul Bacau”, prin Programul national de dezvoltare locala (PNDL 2 ) ,pentru anul 2017 , ca obiectiv de investitie nou , pentru depunere si aprobarea finantarii . 28-02-2017
11 / 2017 Privind aprobarea finantarii de la bugetul local al comunei Livezi , judetul Bacau , cu suma de 39.299 lei cu TVA , ce reprezinta contributia proprie pentru aceasta investitie, finantare lucrari rest de executat , la Proiectul “ Modernizare drumuri de interes comunal, in comuna Livezi, judetul Bacau”, prin Programul national de dezvoltare locala (PNDL) pentru anul 2017, ca obiectiv de investitie in desfasurare. 28-02-2017
10 / 2017 Privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizati, reprezentand noua valoare a investitei , conform Devizului general actualizat , in conformitate cu cota de TVA de 19 % , la Proiectul “ Modernizare drumuri de interes comunal, in comuna Livezi, judetul Bacau”, prin Programul national de dezvoltare locala (PNDL) pentru anul 2017, ca obiectiv de investitie in desfasurare. 28-02-2017
9 / 2017 Privind desemnarea celui de-al doilea reprezentant al Consiliului Local al comunei Livezi, judetul Bacau în Consiliul de administratie al Şcolii Gimnaziale Nr.1 Livezi. 31-01-2017
8 / 2017 Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr. 416/ 2001 modificata si completata , care se vor realiza cu familiile sau persoanele singure solicitante si beneficiare de ajutor social in comuna Livezi , judetul Bacau in anul 2017. 31-01-2017
7 / 2017 Privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare ajustate. 31-01-2017
6 / 2017 Privind aprobarea organizarii retelei scolare pe raza comunei Livezi , judetul Bacau pentru anul scolar 2017- 2018. 31-01-2017
5 / 2017 Privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, aferent anului 2017. 31-01-2017
4 / 2017 Privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local LIVEZI in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau sa voteze modificarea si completarea Comisiei de evaluare pentru derularea si finalizarea procedurii de licitatie organizata in vederea atribuirii “Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri municipale in judetul Bacau”. 31-01-2017
3 / 2017 Pentru aprobarea Actului adiţional nr.2 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău” 31-01-2017
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează

Înfrațirea cu Feytiat