Comuna Livezi este amplasata in centrul judetului la o distanta de cca.35 km de municipiul Bacau si cca.19 km de municipiul Onesti.

Comuna s-a dezvoltat de o parte si de alta a raului Tazlau si se compune din urmatoarele sate:

 • Orasa, de-a lungul paraului Orasica
 • Livezi, de-a lungul paraului Valea Rea
 • Balaneasa, de-a lungul paraului Balaneasa
 • Prajoaia, de-a lungul raului Tazlau
 • Scariga, de-a lungul paraului Berzunti
 • Poiana, de-a lungul raului Tazlau si a paraielor Saratel si Albele

Vecinii comunei sunt:

 • la nord comuna Sanduleni
 • la est comuna Faraoani, Cleja, N.Balcescu
 • la sud comuna Helegiu
 • la sud- vest comuna Barsanesti
 • la vest comuna Berzunti
Nr.  crt.Teritoriul administrativVecini
1.comuna LiveziSanduleni, N.Balcescu, Faraoani, Cleja, Helegiu, Barsanesti, Berzunti

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei Livezi se incadreaza in unitatea subcarpatilor Moldovei, zona depresionara a Tazlaului. Relieful este fragmentat in coline cu dispunere parcelara care converg perpendicular spre cursul Tazlaului.

Ca principale forme de relief intalnim:

 • versanti care se prezinta sub forma de prelungiri ale culmilor Berzunti si Pietricica.
 • Lunca Tazlaului care este impartita in mai multe terase : terasa inundabila si rar inundabila

„Repartiţia” unitatii administrativ teritoriale a com. Livezi din judetul Bacau pe forme de relief se prezinta astfel:

Nr.  crt.Teritoriul administrativTotal suprafaţă în administraţieMunţiDepresiuni montaneDealuri şi podişuriDepresiuni intra-colinareCâmpie             luncă
ha%ha%ha%ha%ha%
1.Livezi5793115620463780

Amplasamentul este situat zona neogenă (subcarpatică) care cuprinde cea  mai mare parte din avant – fosa Carpaţilor Orientali

Pe teritoriul depresiunii Tazlăului cea mai mare răspândire o are miocenul salifer cutat. Lunca Tazlăului este formată din depozite  cuaternare (holocen inferior) în care domină pietrişurile, nisipurile şi nisipurile argiloase.

Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei se incadreaza preponderent in unitatea de neogen, o mare raspandire avand-o sedimentul miogen, argilele si marnele care prezinta intercalatii lentiloforme de gipsuri, gresii cu inclinare usoara, care influenteaza foarte putin aspectul morfologic al zonei.

Formatiunile cuaternare mai sunt acelea deluvio-coluviale care alcatuiesc glacisurile de contact de la baza versantilor.

  In zona comunei Livezi relieful predominant este cel de dealuri si coline cu spinari largi sau inguste cu orientare perpendiculara sau oblica fata de directia Tazlaului, determinata de directia principalilor afluenti ai acestuia, ce coboara din munti.

Versantii sunt in general abrupti si puternic afectati de eroziunea de suprafata in alternanta cu straturi subtiri de gresii. Chiar si in cuprinsul vetrelor de sat terenul prezinta denivelari accentuate constand din dealuri si gropi etc.

Cracterul accidentat, precum si consistenta geologica a terenurilor favorizeaza producerea alunecarilor de teren in special in anotimpul ploios, pe partea stanga a Tazlaului.

Lunca Tazlaului este impartita in mai multe terase:

– terasa inundabila – situata in vecinatatea albiei minore;

– terasa rar inundabila – in special in timpul viiturilor

– terasa neinundabila

Dintre cotele maxime de inaltime mentionam culmea Berzuntului cu formatiunile Vf.Măgura – 982m, Dealul Praghilei – 781m, Dealul Osoi – 708m, si culmea Pietricica.

Comuna LIVEZI este alcătuită din 6 sate: LIVEZI – resedinta de comuna, ORASA,  BALANEASA, PRAJOAIA, SCARIGA si POIANA.

Intravilanul existent al comunei Livezi la nivelul anului 2006 – conform  avizului nr. 16442/12.12.2006, emis de OCPI, este alcatuit din:

– Sat Livezi: 67,75 ha;

– Sat Orasa: 64,0ha;

– Sat Balaneasa: 68,56 ha;

– Sat Prajoaia: 55,61 ha;

– Sat Scariga: 31,2 ha;

– Sat Poiana: 48,0 ha;

Pentru determinarea bilantului teritorial propus la nivelul anului 1999 si existent la nivelul anului 2011 s-a procedat la studiul reactualizarii datelor documentare furnizate de OCPI Bacau: registrul si planurile cadastrale privind structura intravilanelor si extravilanelor intregului teritoriu administrativ al comunei Livezi.

Bilantul teritorial al suprafetelor din teritoriul administrativ al comunei evidentiaza ponderea suprafetelor terenurilor cuprinse in intravilanele localitatilor, identificate in urmatoarele categorii de folosinta: agricol, paduri, ape, cai de comunicatie, curti-constructii si teren neproductiv.