Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
22 / 2018 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT 21-08-2018
21 / 2018 Privind aprobare „Construire Grădiniță program normal cu doua săli de grupă ,în comuna Livezi , sat Livezi , județul Bacău ” 31-07-2018
20 / 2018 Privind aprobarea întocmirii documentaţiei necesare pentru lucrările de investiţii în vederea extinderii rețelei de distribuție a energiei electrice pentru racordrea locuințelor pentru care s-a făcut solicitare, precum și a altor construcții in curs cu altă destinație , lucrari care se vor executa în sat Bălăneasa, comuna Livezi, jud. Bacău. 31-07-2018
19 / 2018 Privind acordarea unui drept de uz şi a unui drept de servitute asupra unor terenuri aflate în domeniul privat al Comunei Livezi, în favoarea S.C .Bulrom Gas Impex S.R.L Bucureşti, în vederea racordării pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului”Staţie mixtă distribuţie carburanţi, comuna Livezi, judeţul Bacău” 29-06-2018
18 / 2018 Privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizati, reprezentand noua valoare a investitei , compusă din valoarea lucrarilor executate și decontate până la data de 31.12.2017 și valoarea rest de executat , la investiția “ Modernizare drumuri de interes comunal, in comuna Livezi, judetul Bacau”, prin Programul national de dezvoltare locala (PNDL) pentru anul 2018, ca obiectiv de investitie in desfasurare. 29-06-2018
17 / 2018 Privind aprobarea listei investiţiilor ce urmeaza a se realiza in cadrul ,, Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau , perioada 2014- 2020,, ,in comuna Livezi , judetul Bacau 31-05-2018
16 / 2018 Privind aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor în comuna Livezi , județul Bacău (Ediția 6/2018) . 27-04-2018
15 / 2018 Privind aprobarea Planului de actiuni privind dezvoltarea economico-sociala prioritatati si obiective pentru anul 2018 la nivelul UAT Comuna Livezi , judetul Bacau 23-03-2018
14 / 2018 Privind aprobarea excluderii din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău – ADIS a UAT Oras COMĂNEȘTI 23-03-2018
13 / 2018 Privind aprobarea listei de investiţii prioritare a UAT Livezi în sectorul apa şi apă uzată în conformitate cu Master Planul Judeţean 23-03-2018
12 / 2018 Privind completarea art. 3 din Hotararea Consiliului local al comunei Livezi , judetul Bacau , nr. 36 din 15. 11.2017 privind “ implementarea proiectului “ Achizitie lampi de iluminat stradal in satele Prajoaia , Scariga si Poiana , comuna Livezi , judetul Bacau .” 05-03-2018
12 / 2018 Privind completarea art. 3 din Hotararea Consiliului local al comunei Livezi , judetul Bacau , nr. 36 din 15. 11.2017 privind “ implementarea proiectului “ Achizitie lampi de iluminat stradal in satele Prajoaia , Scariga si Poiana , comuna Livezi , judetul Bacau .” 05-03-2018
11 / 2018 Privind aprobarea condițiilor de acces la drumul local Orășa (Drum Moară) și drumul comunal Prăjoaia– Mateești DC (156) aflate în domeniul public al comunei Livezi, în scopul executării lucrărilor de ,,Exploatare agregate minerale din perimetrul Prăjoaia , curs de apă râu Tazlău, mal drept pentru reprofilarea și decolmatarea albiei,, U.A.T. Livezi, județul Bacău. 26-02-2018
10 / 2018 Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr. 416/ 2001 modificata si completata care se vor realiza cu familiile sau persoanele singure solicitante si beneficiare de ajutor social in comuna Livezi , judetul Bacau in anul 2018 26-02-2018
9 / 2018 Privind aprobarea “Programului anual al achizitilor publice pe anul 2018” in comuna Livezi, judetul Bacau 26-02-2018
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează

Înfrațirea cu Feytiat