Nr: 17 din: 22 07 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind modificarea și completarea Hotărîrii Consiliului local Lvezi nr. 15 din 21.05.2019 privind ” actualizarea indicatorilor tehnico - economici si de asigurare a cofinanțării pentru obiectivul de investiții -„Modernizare drumuri de interes comunal în Comuna Livezi, Județul Bacău” ( rest de executat)”