Nr: 26 din: 02 07 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea investiției conform documentației tehnico- economică nr. 23/2020 întocmită de S.C. ANGISERG CONSULT S.R.L. Onești având denumirea ” Lucrări de extindere rețele de apă în satele aparținătoare comunei Livezi , județul Bacau ”