Nr: 26 din: 06 06 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA PRIMARA SCARIGA, COMUNA LIVEZI, JUDETUL BACAU, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 FONDUL LOCAL I3. Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a îmbunatati furnizarea de servicii publice de catre unitatile administrativ-teritoriale și a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului