Nr: 28 din: 30 06 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Livezi, județul Bacău numărul 14 din 05.04.2022 „ privind trecerea din domeniul privat al UAT. Comuna Livezi in domeniul public al UAT comuna Livezi a suprafetei totale de 4470 mp. teren intravilan aferent Scolii gimnaziale nr.1 Livezi ,in vederea realizarii lucrarilor de construire a unui grup sanitar modern aferent cladirii Scolii ” .