Nr: 37 din: 03 10 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului local al comunei Livezi , județul Bacau pe anul 2022