Nr: 4 din: 16 02 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Privind aprobarea bugetului consolidat de venituri si cheltuieli al Comunei Livezi , județul Bacău si a listei de investitii pentru anul 2024