Nr: 41 din: 03 10 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind asocierea Județului Bacău cu Comuna Sănduleni și Comuna Livezi în vederea finanțării obiectivului de investiții „Modernizare drumuri, punte auto și pietonală peste râul Tazlău, sat Mateiești, comuna Sănduleni, județul Bacău”