Nr: 42 din: 08 11 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constatarea începând cu data de 15.10.2022 , a încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului AANEI IONEL , ales pe listele PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT –P.S.D. de la Comuna Livezi , județul Bacău , înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a demisiei din calitatea de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Livezi , județul Bacău și declararea ca vacant a locului de consilier local ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al comunei Livezi .