Nr: 43 din: 28 09 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind introducerea in domeniul public al UAT comuna Livezi , județul Bacău a suprafetei de 1468 mp.teren fanete extravilan pe care este amplasat obiectivul de investitie ,,Statie pompe si drenuri pentru captarea si alimentarea cu apa a comunei Livezi , judetul Bacau , situat in T 40 ,P1991/1, P1987 /1 , P1982 /1.