Nr: 45 din: 31 10 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Privind întabularea in cartea funciara a suprafetei totale de 10.608 mp. teren intravilan curti –constructii situat in DN11 , T4 ,P150 ,P151, P152/1 reprezentand Targul saptamanal al comunei Livezi ,judetul Bacau , teren ce este inscris in inventarul domeniului public al comunei Livezi , judetul Bacau