Nr: 46 din: 29 11 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Livezi si a structurilor subordonate Consilului Local al comunei Livezi, jud.Bacau pe anul 2022 Consiliul local al comunei Livezi , județul Bacău întrunit în ședința ordinara la data de 29.11.2022