Nr: 6 din: 11 02 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind trecerea din domeniul privat al UAT. Comuna Livezi județul Bacău în domeniul public al UAT comuna .Livezi , județul Bacău , a imobilului teren in suprafatade 1000 mp. , teren aferent fost CAP. Livezi si a constructiei edificata pe acesta suprafata de teren in suprafata desfasurata de 278 mp. ,situate in T3 , P 88 in vederea construirii unei statii de tratare a apei