Nr: 7 din: 16 02 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Livezi pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28/29.02.2024