Nr: 8 din: 16 02 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea Regulamentului pentru decontarea cheltuielilor de transport, pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale
,,Administratie” din aparatul de specialitate al primarului comunei Livezi, județul Bacau și aprobarea cheltuielilor de transport