Galerie foto Galerie video Carte de oaspeti

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
27 / 2017 Privind luarea la cunostinta de incetarea de drept , inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a d-nului GHINEŢ IOAN , consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Livezi , judetul Bacau ca urmare a pierderii calitatii de membru al partidului politic pe a carei lista a fost ales si declararea ca vacant a locului sau de consilier local. 31-08-2017
26 / 2017 Privind luarea la cunostinta de incetarea de drept , inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a d-nului ZAHORNEANU DAN , consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Livezi , judetul Bacau ca urmare a pierderii calitatii de membru a partidului politic pe a carei lista a fost ales si declararea ca vacant a locului sau de consilier local. 31-08-2017
25 / 2017 Privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Livezi si structurilor subordonate Consiliului Local al comunei Livezi , judetul Bacau. 31-07-2017
24 / 2017 Privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şedinţă pentru consilierii locali din cadrul Consiliului local al comunei Livezi , judetul Bacau . 31-07-2017
23 / 2017 Privind aprobarea noului Regulament de organizare si functionare a Consiliului local al comunei LIVEZI, judetul Bacau 30-06-2017
22 / 2017 Privind acordarea ajutorului de urgenta pentru familia Iacob Ioan si Radu Ileana Cristina , din comuna Livezi , sat Scariga , judetul Bacau , la solicitarea scrisa a acestora , in urma incendiului care a avut loc la locuinta proprie din satul Scariga , comuna Livezi , judetul Bacau , din data de 31.03.2017 , interval orar 17.30- 18.40 , ajutorul de urgenta este in valoare de 6000 lei si provine din contul “ asistenta sociala “ . 31-05-2017
21 / 2017 Privind aprobarea conditiile de acces la drumul local Orășa (Drum Moară) aflat în domeniul public al comunei Livezi, în scopul executării lucrărilor de ,, Exploatare agregate minerale din perimetrul Orășa, curs de apă râu Tazlău, mal stâng pentru decolmatarea și reprofilarea albiei,, comuna Livezi, județul Bacău. 28-04-2017
20 / 2017 Privind decontărea de către ADIS Bacău către S.C. COMPANIA ROMPREST S.A. , la tariful unic de 317,73 ron/tonă, fără TVA pentru colectarea deşeurilor municipale din mediul urban in perioada de tranzitie pana la data operarii instalatiilor de deseuri municipale din judetul Bacau. 31-03-2017
19 / 2017 Privind adoptarea bugetului local al comunei Livezi , judetul Bacau pe anul 2017 31-03-2017
18 / 2017 Aprobarea “Strategiei anuale de achizitie publica pe anul 2017” a comunei Livezi, judetul Bacau. 28-02-2017
17 / 2017 Pentru aprobarea „PLANULUI ANUAL ŞI DE PERSPECTIVĂ PENTRU ASIGURAREA RESURSELOR UMANE, MATERIALE SI FINANCIARE DESTINATE PREVENIRII ŞI GESTIONĂRII SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ in comuna Livezi, judetul Bacau pentru anul 2017”. 28-02-2017
16 / 2017 Privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB” aferent anului 2017. 28-02-2017
15 / 2017 Privind implementarea proiectului” Investitii pentru Reducerea Poluarii cu Nutrienti in comuna Livezi , judetul Bacau “ 28-02-2017
14 / 2017 Privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizati, reprezentand noua valoare a investitei , in vederea depunerii unui nou proiect la “CONSTRUIRE ȘARPANTA SCOALA GIMNAZIALA nr. 1 SAT LIVEZI , COMUNA LIVEZI , JUDETUL BACAU ”, prin Programul national de dezvoltare locala (PNDL 2 ) ,pentru anul 2017 , ca obiectiv de investitie nou . 28-02-2017
13 / 2017 Privind aprobarea finantarii de la bugetul local al comunei Livezi , judetul Bacau , cu suma de 332.570 lei cu TVA , ce reprezinta contributia proprie pentru aceasta investitie la Proiectul „Modernizare drumuri locale , in comuna Livezi, judetul Bacau”, prin Programul national de dezvoltare locala (PNDL 2 ) ,pentru anul 2017 , ca obiectiv de investitie nou , pentru depunere si aprobarea finantarii. 28-02-2017
Înapoi

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Complet

Necesita imbunatatiri

Votează

Înfrațirea cu Feytiat