PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARĂ DE ÎNDATĂ 10.12.2021