PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARĂ DE ÎNDATĂ 15.04 .2021