OBIECTIVE GENERALE

Principalele obiective ale strategiei de dezvoltare locala a comunei Livezi sunt:

 • Asigurarea conditiilor pentru crearea unor activitati rentabile in agricultura;
 • Protejarea mediului prin conformarea progresiva cu standardele de mediu din Uniunea Europeana pe care Romania va trebui sa le atinga in totalitate;
 • Optimizarea sistemului de sanatate si protectie sociala in comuna;
 • Garantarea accesului neingradit al populatiei si al consumatorilor economici la infrastructura (apa, canalizare, distributie gaze, cai de transport, telefonie);
 • Reabilitarea si modernizarea scolilor conform standardelor europene;
 • Luarea de masuri pentru excluderile sociale, a inlaturarii dezechilibrelor sociale si cresterea ratei de ocupare prin creerea de noi oportunitati investitionale.

 

    OBIECTIVE SPECIFICE

 

 1. Agricultura si dezvoltare rurala

Agricultura

▪     Dezvoltarea agriculturii prin utilizarea unor tehnici specifice si constituirea unor sisteme pentru adaptabilitatea la conditile climatice;

▪      Varietatea activitatilor in domeniile zootehnice, agricole si piscicole generatoare de venit la bugetul local;

▪   Sprijinirea organizarii de asociatii ale producatorilor comunei pentru a beneficia de oportunitatile care decurg din acestea;

▪      Infiintare de ferme zootehnice si puncte de prelucrare si colectare a resurselor rezultate din domeniu;

▪    Profitabilizarea practicilor agricole pentru a facilita si productivitatea lucrarii aplicate pe terenurilor agricole.

 1. Infrastructura si Mediu

▪     Conservarea si intretinerea mediului natural.

Transport

▪   Modernizarea drumurilor comunale;

▪   Realizarea de alei pietonale in comuna;

Utilitati

▪    Extinderea retelei de alimentare cu apa;

▪    Realizarea retelei de canalizare;

▪    Realizarea retelei de alimentare cu gaz metan;

▪    Lucrari de regularizare a albiei paraielor  si aparari de maluri;

▪    Dotari pentru interventii in caz de situatii de urgenta;

▪  Respectarea regulilor de folosire durabila a terenurilor din comuna conform planului de urbanism general, ca instrument de planificare spatiala;

▪    Finalizarea lucrarilor la centrul zonal SVSU prin amenajarea spatiilor destinate personalului si a echipamentelor din dotare;

▪    Finalizarea bazei sportive multifunctionale.

 

Sanatate

▪      Imbunatatirea serviciilor de asistenta medicala;

▪     Informarea in mod sistematizat si organizat a populatiei cu privire la accesarea serviciilor de sanatate la o perioada regulata de timp pentru prevenirea situatiilor de  urgenta prin sustinerea si promovarea modului de viata sanatos;

▪     Construirea unui dispensar medical in satul Scariga.

Mediu

▪    Prevenirea poluarii si pastrarea calitatii aerului;

▪    Informarea populatiei asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate in locuri

neamenajate;

▪    Folosirea echilibrata a resurselor de apa si prevenirea poluarii;

▪    Sustinerea si informarea practicilor de agricultura ecologica;

▪    Organizarea mecanismelor de colectare selectiva a deseurilor;

▪    Infiintare serviciului de canalizare si statie de epurare in comuna Livezi.

 1. Economie

▪  Sprijinirea si promovarea unei industrii diversificate, mobile si capabile sa dea posibilitatea de implinire profesionala si materiala a locuitorilor comunei Livezi;

▪    Economie productiva  de venit la bugetul local;

▪    Constituirea unei industrii nepoluante si durabile.

Comert si Servicii

▪  Diversificarea de servicii oferite catre cetatenii comunei Livezi, prin marirea  numarului societatilor comerciale;

▪  Promovarea si sustinerea unor tehnici eficiente de marketing pentru atragerea turistilor  in comuna.

Mediu de afaceri

▪  Protejarea intreprinderilor mici care desfasoara activitati productive si participa la  dezvoltarea zonei.

 1. Turism

▪   Promovarea produselor turistice cu oferte variate pentru atragerea turistilor;

▪   Sustinerea prin actiuni eficiente de promovare a evenimentelor locale;

▪    Promovarea de masuri eficiente de marketing.

 1. Educatie si cultura

Invatamant

▪   Accesul neingradit de implinire individuala prin educatie;

▪    Modernizarea si dotarea scolilor si gradinitelor din comuna ;

▪   Accesul la un sistem educational perfomant, flexibil si adaptat conditiilor din mediul rural;

▪   Organizarea unei baze materiale capabile sa multumeasca nevoile legate de actul educational;

▪   Orientarea si sprijinirea persoanelor tinere in domeniul formarii profesionale;

Cultura

▪   Instruirea si transmiterea practicilor traditionale generatiilor viitoare;

▪   Accesul transparent la sursele de informare traditionale si moderne;

▪   Structura spatiilor destinate activitatilor socio-culturale in concordanta cu necesitatile si mijloacele moderne;

▪   Reabilitarea si punerea in valoare a patrimoniului cultural din comuna Livezi;

▪   Construirea caminului cultural;

▪   Construirea bisericii din satul Livezi „Sfantul Gheorghe”;

▪   Sprijinirea bisericilor pentru construirea unor capele mortuare  si case praznicale;

▪   Construirea unor sali de sport in scolile din comuna.

 1. Resurse Umane

Populatia

▪   Organizarea de conditii atractive pentru tineri, atat pentru cei din comuna cat si pentru  cei din exteriorul comunei pentru atragerea acestora in comuna;

▪   Crearea de facilitati si conditii pentru familile de tineri.

Piata muncii

▪   Infiintarea suficienta de locuri de munca in domenii variate de activitate pentru  satisfacerea nevoilor de trai;

▪  Crearea de posibilitati pentru reconversia profesionala in sectoarele importante de pe  piata fortei de munca.