Hotărâre

Nr: 13 din: 28-02-2017
Privind aprobarea finantarii de la bugetul local al comunei Livezi , judetul Bacau , cu suma de 332.570 lei cu TVA , ce reprezinta contributia proprie pentru aceasta investitie la Proiectul „Modernizare drumuri locale , in comuna Livezi, judetul Bacau”, prin Programul national de dezvoltare locala (PNDL 2 ) ,pentru anul 2017 , ca obiectiv de investitie nou , pentru depunere si aprobarea finantarii.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 12 din: 28-02-2017
Privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizati, reprezentand noua valoare a investitei , cu cota de TVA de 19 % , in vederea depunerii unui nou proiect la MDRAP “ Modernizare drumuri locale , in comuna Livezi, judetul Bacau”, prin Programul national de dezvoltare locala (PNDL 2 ) ,pentru anul 2017 , ca obiectiv de investitie nou , pentru depunere si aprobarea finantarii .

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 11 din: 28-02-2017
Privind aprobarea finantarii de la bugetul local al comunei Livezi , judetul Bacau , cu suma de 39.299 lei cu TVA , ce reprezinta contributia proprie pentru aceasta investitie, finantare lucrari rest de executat , la Proiectul “ Modernizare drumuri de interes comunal, in comuna Livezi, judetul Bacau”, prin Programul national de dezvoltare locala (PNDL) pentru anul 2017, ca obiectiv de investitie in desfasurare.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 10 din: 28-02-2017
Privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizati, reprezentand noua valoare a investitei , conform Devizului general actualizat , in conformitate cu cota de TVA de 19 % , la Proiectul “ Modernizare drumuri de interes comunal, in comuna Livezi, judetul Bacau”, prin Programul national de dezvoltare locala (PNDL) pentru anul 2017, ca obiectiv de investitie in desfasurare.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 9 din: 31-01-2017
Privind desemnarea celui de-al doilea reprezentant al Consiliului Local al comunei Livezi, judetul Bacau în Consiliul de administratie al Şcolii Gimnaziale Nr.1 Livezi.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 8 din: 31-01-2017
Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr. 416/ 2001 modificata si completata , care se vor realiza cu familiile sau persoanele singure solicitante si beneficiare de ajutor social in comuna Livezi , judetul Bacau in anul 2017.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 7 din: 31-01-2017
Privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare ajustate.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 6 din: 31-01-2017
Privind aprobarea organizarii retelei scolare pe raza comunei Livezi , judetul Bacau pentru anul scolar 2017- 2018.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 5 din: 31-01-2017
Privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, aferent anului 2017.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 4 din: 31-01-2017
Privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local LIVEZI in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau sa voteze modificarea si completarea Comisiei de evaluare pentru derularea si finalizarea procedurii de licitatie organizata in vederea atribuirii “Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri municipale in judetul Bacau”.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 17 din 18
Rezultate 174