Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local2020-02-18T16:34:11+02:00

Hotărâre

Nr: 44 din: 22-09-2020
Privind aprobarea investitiei conform documentației tehnico-economice nr. 40 /2020 intocmita de S.C.ANGISERG CONSULT S.R.L. Onesti, având denumirea “Amenajare cu covor asfaltic parcare zona Poliției – Magazin central sat Livezi, comuna Livezi, judetul Bacau”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 43 din: 22-09-2020
Privind modificarea art. 1 din Hotărarea Consiliului local Livezi nr. 34 din 24. 08.2020 ” Privind subventionarea din bugetul local al comunei Livezi a taxei de salubrizare pentru persoane fizice pe anul 2020.”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 42 din: 22-09-2020
Privind rectificarea bugetului local al comunei LIVEZI , județul Bacau pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 41 din: 24-08-2020
Privind alegerea în funcţia de VICEPRIMAR al comunei Livezi , judetul Bacau , a d-nului COACĂ VASILE - GABI

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 40 din: 24-08-2020
Privind rectificarea bugetului local al comunei LIVEZI , județul Bacau pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 39 din: 24-08-2020
Privind aprobarea investitiei conform documentatiei tehnico – economica nr. 34/2020 , intocmita de S.C.ANGISERG CONSULT S.R.L. Onesti, avand denumirea “Lucrări de apărări de maluri cu ziduri din B.A. si corecție albie pârâu in zona Valea Rea , com Livezi, jud. Bacau”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 38 din: 24-08-2020
Privind aprobarea investitiei “Extindere modernizare centru civic cu pavele din beton sat Livezi, comuna Livezi, judetul Bacau”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 37 din: 24-08-2020
Privind reorganizarea, aprobarea functiilor publice, organigrama, numarul de personal si statul de functii pentru aparatul de specialitate si a structurilor subordonate Consiliului Local Livezi, judetul Bacau

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 36 din: 24-08-2020
Privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Livezi nr. 6 din 25.02.2020 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Livezi și structurilor subordonate Consiliului local LIVEZI , județul Bacau in totalitate

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 35 din: 24-08-2020
Privind aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate reciclabile de la populație și AE+IP (luând în calcul cantitatea programată de 1000 tone/an asumată de delegatar) la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/ 2957 din 06.05.2015 și a Actului Adițional nr. 4 la Contractul 180/2957/06.05.2015 (DIMINUAREA TARIFULUI de la 2654,82 lei/ tonă fără T.V.A. la 1414,47 lei/ tonă).

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ


Pagina 1 din 15
Rezultate 148
Go to Top