Hotărâre

Nr: 21 din: 19-07-2021
Privind apobarea ORGANIGRAMEI SI a STATULUI DE FUNCTII, pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Livezi si a structurilor subordonate Consiliului Local Livezi, judetul Bacau , prin reorganizare.

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 20 din: 19-07-2021
privind primirea UAT Berești -Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statului acesteia

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 19 din: 19-07-2021
privind rectificarea bugetului local al comunei LIVEZI , județul Bacau pe anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 18 din: 30-06-2021
Privind aprobarea participării Comunei Livezi in cadrul ” Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ ” , finantat de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor prin Fondul pentru mediu - denumit in continuare PROGRAM.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 17 din: 30-06-2021
Privind constatarea începând cu data de 31.05.2021, a încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului BOBOC MARIUS , ales pe listele PARTIDULUI NAȚIONAL LIBERAL de la Comuna Livezi , județul Bacău , înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a demisiei din calitatea de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Livezi , județul Bacău și declararea ca vacant a locului de consilier local ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al comunei Livezi .

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 16 din: 28-05-2021
Privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Livezi în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., la care comuna Livezi este acționar și în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 15 din: 28-05-2021
Privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului local al comunei Livezi , judetul Bacau pentru o perioadă de trei luni , IUNIE , IULIE și AUGUST , 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 14 din: 22-04-2021
Privind aprobarea Programului de măsuri privind gospodărirea, curățenia, igienizarea și protejarea mediului în localitățile aparținătoare comunei Livezi, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 13 din: 22-04-2021
privind implementarea proiectului „IMBUNATATIREA SERVICIILOR LOCALE DE BAZA PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE IN COMUNA LIVEZI, JUDETUL BACAU”

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 12 din: 22-04-2021
privind aprobarea bugetului local al comunei Livezi , județul Bacau pe anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 19
Rezultate 181
1 2 3 19