Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local2020-02-18T16:34:11+02:00

Hotărâre

Nr: 58 din: 23-12-2020
Privind alegerea în funcţia de VICEPRIMAR al comunei Livezi , judetul Bacau , a d-nei HÂRJANU ELENA - SIMONA

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 57 din: 23-12-2020
Privind adoptarea Listei de Investiții a Comunei Livezi, Județul Bacău, pentru perioada 2021 – 2022

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 56 din: 23-12-2020
Privind constatarea începând cu data de 16.11.2020, a încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului COACĂ GHIȚĂ-DANIEL , ales pe listele Partidului UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA de la Comuna Livezi , județul Bacău , înainte de expirarea duratei normale a acestuia, ca urmare a demisiei din calitatea de consilier local din cadrul Consiliului Local al comunei Livezi , județul Bacău și declararea ca vacant a locului de consilier local ocupat de acesta în cadrul Consiliului Local al comunei Livezi .

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 55 din: 23-12-2020
Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Livezi, judetul Bacau în Consiliul de administratie al Şcolii Gimnaziale Nr.1 Livezi pentru anul școlar 2020-2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 54 din: 23-12-2020
privind rectificarea bugetului local al comunei LIVEZI , județul Bacau pentru anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 53 din: 23-12-2020
Privind aprobarea taxelor si impozitelor locale in anul 2021 , in comuna Livezi , judetul Bacau

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 52 din: 23-12-2020
Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al comunei Livezi , judetul Bacau

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 51 din: 13-11-2020
Privind punerea la dispozitia S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. a terenurilor aferente investitiilor din cadrul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, perioada 2014-2020”

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 50 din: 13-11-2020
Privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului Comunei Livezi să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor.

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 49 din: 13-11-2020
Privind aprobarea listei de investiții prioritare, a valorilor investițiilor aferente UAT Comuna Livezi și a participării Consiliului Local Livezi la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 – 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ


Pagina 1 din 17
Rezultate 161
Go to Top