Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local2020-02-18T16:34:11+02:00

Hotărâre

Nr: 6 din: 25-02-2020
Privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Livezi și structurilor subordonate Consiliului local LIVEZI , județul Bacau .Consiliul local al comunei Livezi ,intrunit in sedinta ordinara in data de 25.02.2020.

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 5 din: 25-02-2020
Privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018.
Consiliul local al comunei Livezi , judetul Bacau întrunit în ședința ordinară la data de 25.02.2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 4 din: 25-02-2020
Privind aprobarea bugetului local al comunei Livezi , județul Bacau pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 3 din: 31-01-2020
Privind modificarea Contribuției la Economia Circulară pentru deșeurile municipale, deșeurile din construcții și desființări și destinate a fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020 Consiliul local al comunei Livezi , judetul Bacau întrunit în ședința ordinară la data de 31.01.2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 2 din: 31-01-2020
Privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar din comuna Livezi , județul Bacau în anul școlar 2020- 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 1 din: 31-01-2020
Privind aprobarea incheierii exercitiului financiar pe anul 2019 si utilizarea sumelor pentru investitii din fondul de excedent al anului 2019 , in comuna Livezi , judetul Bacau

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 34 din: 30-12-2019
Privind aprobarea taxelor si impozitelor locale in anul 2020 , in comuna Livezi , judetul Bacau

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 33 din: 23-12-2019
Privind rectificarea bugetului local al comunei LIVEZI , județul Bacau pentru anul 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 32 din: 13-12-2019
Privind rectificarea bugetului local al comunei LIVEZI , județul Bacau pentru anul 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 31 din: 29-11-2019
Privind aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114 / 2018 și a bugetului proiectului pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumuri de interes comunal in Comuna Livezi, Județul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL


Pagina 1 din 12
Rezultate 111