Hotărâre

Nr: 10 din: 31-03-2021
Privind constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Livezi ,județul Bacău ,d-nul Neica Eusebiu ,pe anul 2020 , Consiliul local al comunei Livezi , judetul Bacau ,întrunit in ședința ordinară din data de 31.03.2021 .

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 9 din: 31-03-2021
Privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Livezi , nr. 8 din 08.02.2019 privind ” aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori non casnici ( societați comerciale ) , care isi desfasoara activitatea pe teritoriul administrativ teritorial al comunei Livezi , judetul Bacau .”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 8 din: 31-03-2021
Privind alegerea presedintelui de ședință a Consiliului local al comunei Livezi , judetul Bacau pentru o perioadă de trei luni , Martie , Aprile și Mai 2021, întrucât Președintele de ședință ales anterior pentru o perioada de 3 luni se află în Italia în zona sub cod roșu de difuzare Coronavirus Covid -2019 și nu poate fi prezent la ședința de consiliu local din luna martie ,2021.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 6 din: 26-02-2021
Privind aprobarea contractului de asociere pentru finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap , precum si aprobarea contributiei Consiliului local al comunei Livezi pentru sustinerea persoanelor cu handicap , din comuna Livezi , judetul Bacau pentru anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 5 din: 26-02-2021
privind însuşirea constatărilor şi măsurilor stabilite de CAMERA DE CONTURI A JUDEȚULUI BACĂU în urma controlului efectuat la UAT comuna Livezi , județul Bacau

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 4 din: 26-02-2021
Privind alegerea presedintelui de ședință a Consiliului local al comunei Livezi , judetul Bacau , în persoana d-nului consilier BUSUIOC VIOREL REMUS , pentru o perioadă de trei luni , Februarie , Martie și Aprile, 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 3 din: 25-01-2021
Privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Livezi, județul Bacău aprobat prin HCL al comunei Livezi, nr. 1/ 31.01.2011 până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 2 din: 25-01-2021
Privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr. 416/ 2001 modificata si completata , care se vor realiza cu familiile sau persoanele singure solicitante si beneficiare de ajutor social și de persoanele obligate la muncă ȋn folosul comunității conform OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, in comuna Livezi , judetul Bacau , in anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 1 din: 25-01-2021
Privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar din comuna Livezi , județul Bacau în anul școlar 2021- 2022

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 58 din: 23-12-2020
Privind alegerea în funcţia de VICEPRIMAR al comunei Livezi , judetul Bacau , a d-nei HÂRJANU ELENA - SIMONA

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 17
Rezultate 170
1 2 3 17