Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local2020-02-18T16:34:11+02:00

Hotărâre

Nr: 30 din: 02-07-2020
Privind alegerea în funcţia de VICEPRIMAR al comunei Livezi , judetul Bacau , a d-nului COACĂ VASILE - GABI

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 29 din: 02-07-2020
Privind aprobarea investiției conform documentației tehnico- economică nr. 26/2020 întocmită de S.C. ANGISERG CONSULT S.R.L. Onești având denumirea ” Reabilitare , achiziționare și montare stații de autobuz pentru transport călători și transport elevi pe raza comunei Livezi , județul Bacau

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 28 din: 02-07-2020
Privind aprobarea proiectului investiției întocmită de S.C. PROIECT INSTAL SRL BACĂU având denumirea : ” Lucrări de proiectare , execuție branșamente și instalații utilizare gaze naturale pentru : Primaria Livezi , Dispensar Livezi , Școala Gimnazială nr. 1 Livezi , Biserica Sf. Maria din satul Orășa , comuna Livezi , județil Bacau ”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 27 din: 02-07-2020
Privind rectificarea bugetului local al comunei LIVEZI , județul Bacau pe anul 2020.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 26 din: 02-07-2020
Privind aprobarea investiției conform documentației tehnico- economică nr. 23/2020 întocmită de S.C. ANGISERG CONSULT S.R.L. Onești având denumirea ” Lucrări de extindere rețele de apă în satele aparținătoare comunei Livezi , județul Bacau ”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 25 din: 02-07-2020
Privind aprobarea proiectului de investiții ” Modernizare centru civic prin refacerea și reamenajarea aleilor pietonale sat Livezi , comuna Livezi , județul Bacau ”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 22 din: 10-06-2020
privind aprobarea în regim de urgență a cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” A.D.I.S. , aferent anului 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 24 din: 10-06-2020
privind alegerea în funcţia de VICEPRIMAR al comunei Livezi , judetul Bacau , a d-nului COACĂ VASILE - GABI

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 23 din: 10-06-2020
privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local conform Legii nr. 416/ 2001 modificata si completata , care se vor realiza cu familiile sau persoanele singure solicitante si beneficiare de ajutor social și de persoanele obligate la muncă ȋn folosul comunității conform OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, in comuna Livezi , judetul Bacau , in anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Hotărâre

Nr: 21 din: 22-05-2020
Privind rectificarea bugetului local al comunei LIVEZI , județul Bacau pe anul 2020

VEZI DOCUMENT OFICIAL


Pagina 1 din 14
Rezultate 135