Nr: 150 din: 23 09 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Se convoaca Consiliul local al comunei Livezi . jucietul Bacau in sedinta ordinara pentru ziua de VINERI ,27 septembrie 2019 in sala de sedinte a Colsiliului local Livezi din cadrul sediului Primariei comunei Livezi , cu proiectul ordinii de zi prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.