Nr: 202 din: 19 11 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind convocarea Consiliul local al comunei Livezi , judetul Bacau in sedinta ordinara
pentru ziua de VINERI , 29.11.2019 , ora 11,00 , in sala de sedinte a Consiliului local
Livezi din cadrul sediului Primariei comunei Livezi , cu proiectul ordinii de zi prevazut in
anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie