Nr: 51 din: 25 04 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind convocarea Consiliului local al comunei Livezi . juctetul Bacau in sedinta
ordinara in ziua de JOI . 30.04.2020