Dispoziție

Nr: 232 din: 23 12 2019
Privind convocarea Consiliului local al comunei Livezi, jud. Bacau in sedinta extraordinara de indata in ziua de LUNI( 23.12.2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 230 din: 19 12 2019
Privind convocarea Consiliului local al comunei Livezi, jud. Bacau in sedinta ordinara in ziua de LUNI 30.12.2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 226 din: 12 12 2019
Privind convocarea Consiliului local alcomunei Livezi,judetul Bacau in sedinta extraordinara in ziua de VINERI .13.12.2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 202 din: 19 11 2019
Privind convocarea Consiliul local al comunei Livezi , judetul Bacau in sedinta ordinara
pentru ziua de VINERI , 29.11.2019 , ora 11,00 , in sala de sedinte a Consiliului local
Livezi din cadrul sediului Primariei comunei Livezi , cu proiectul ordinii de zi prevazut in
anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 176 din: 25 10 2019
Privind convocarea Consiliul local al comunei Livezi, judetul Bacau in sedinta ordinara pentru ziua de JOI, 31.10.2019, ora 1 1,00, in sala de sedinte a Consiliului local Livezj din cadrul sediului Primdriei comunei Livezi , cu proiectul ordinii de zi prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 150 din: 23 09 2019
Se convoaca Consiliul local al comunei Livezi . jucietul Bacau in sedinta ordinara pentru ziua de VINERI ,27 septembrie 2019 in sala de sedinte a Colsiliului local Livezi din cadrul sediului Primariei comunei Livezi , cu proiectul ordinii de zi prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta dispozitie.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 137 din: 23 08 2019
Convocarea Consiliului local Livezi , jud. Bacau, in sedinta ordinara pentru ziua de joi 29.08.2019 ora 11, in sala de sedinte a C.L.Livezi.

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 131 din: 16 07 2019
Privind convocarea Consiliului local al comunei Livezi, judetul Bacau in
sedinta ordinara in ziua de LUNI ,22.07.2019 .

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 109 din: 21 06 2019
Privind convocarea Consiliului local al comunei Livezi , judetul Bacau , in sedinta ordinara in ziua de VINERI ,28.06.2019 .

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 91 din: 15 05 2019

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 3 din 5
Rezultate 46