Nr: 13 din: 23 03 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea listei de investiţii prioritare a UAT Livezi în sectorul apa şi apă uzată în conformitate cu Master Planul Judeţean