Nr: 20 din: 29 08 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pentru aprobarea DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT , în urma procedurii de achiziție publică , privind cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiție ” Modernizare drumuri locale în comuna Livezi , județul Bacău ” pe o lungime de 4,637 km .