Nr: 24 din: 27 09 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pentru aprobarea cofinanțarii suportata din bugetul local al comunei Livezi , județul Bacau respectiv suma de de 101.256,06 lei ( 21.344,4 euro ) pentru obiectivul de investiție ” Reabilitare , modernizare și dotare așezământ cultural comuna Livezi , județul Bacău ” , conform Devizului general actualizat