Nr: 27 din: 31 08 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind luarea la cunostinta de incetarea de drept , inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a d-nului GHINEŢ IOAN , consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Livezi , judetul Bacau ca urmare a pierderii calitatii de membru al partidului politic pe a carei lista a fost ales si declararea ca vacant a locului sau de consilier local.