Nr: 27 din: 31 10 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea cheltuielilor eligibile și neeligibile aferente investiției ”Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna LIVEZI , județul Bacau ”