Nr: 29 din: 31 08 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind completarea Consiliului local al comunei Livezi ,judetul Bacau , ca urmare a vacantarii unui loc din Consiliul local prin incetarea incetarea de drept , inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local a d-nului ZAHORNEANU DAN , consilier local in cadrul Consiliului local al comunei Livezi , judetul Bacau ca urmare a pierderii calitatii de membru al partidului politic pe a carei lista a fost ales si declararea ca vacant a locului sau de consilier local si validarea mandatului de consilier Local al d-nei GIURGIU VERONICA.

Print Friendly, PDF & Email