Nr: 3 din: 31 01 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pentru aprobarea Actului adiţional nr.2 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău”