Nr: 3 din: 31 01 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pentru aprobarea Actului adițional nr.3 la Documentul de poziție privind modul de implementare a Proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”