Nr: 5 din: 30 01 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, aferent anului 2018