Nr: 11 din: 30 03 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2023, ce vor fi realizate de persoanele beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 cu modificările şi completările ulterioare, precum și persoanele obligate la muncă ȋn folosul comunității conform OG nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancțiunii prestării unei activități în folosul comunității, in comuna Livezi , judetul Bacau