Nr: 12 din: 21 03 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind îndreptare eroare materială de la articolul nr.1 din Hotărârea Consiliului local al comunei Livezi , județul Bacău Nr. 8 din 14. 03.2022 „ privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” - S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “ Construire dispensar uman în sat Livezi, comuna Livezi, judetul Bacău”. ”