Nr: 13 din: 07 03 2024
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Livezi pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 29.03.2024 / 01.04.2024