Nr: 14 din: 05 04 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind trecerea din domeniul privat al UAT. Comuna Livezi in domeniul public al UAT comuna Livezi a suprafetei totale de 4470 mp. teren intravilan aferent Scolii gimnaziale nr.1 Livezi ,in vederea realizarii lucrarilor de construire a unui grup sanitar modern aferent cladirii Scolii