Nr: 20 din: 19 07 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind primirea UAT Berești -Bistrița în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statului acesteia