Nr: 22 din: 10 06 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea în regim de urgență a cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” A.D.I.S. , aferent anului 2020