Nr: 22 din: 30 05 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati in Devizului general actualizat in conformitate cu OUG nr.47/14.04.2022, privind ajustarea preturilor contractelor de achizitii publica/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, publicata in Monitorul Oficial nr.377/15.04.2022, pentru realizarea obiectivului de investitiei “Modernizare drumuri locale in comuna Livezi, judetul Bacau”