Nr: 29 din: 02 07 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind aprobarea investiției conform documentației tehnico- economică nr. 26/2020 întocmită de S.C. ANGISERG CONSULT S.R.L. Onești având denumirea ” Reabilitare , achiziționare și montare stații de autobuz pentru transport călători și transport elevi pe raza comunei Livezi , județul Bacau