Nr: 3 din: 25 01 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism al comunei Livezi, județul Bacău aprobat prin HCL al comunei Livezi, nr. 1/ 31.01.2011 până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general