Nr: 3 din: 31 01 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

Privind aprobarea Devizului general estimativ si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „Modernizare drumuri, punte auto si pietonala peste raul Tazlau, sat Mateiești, comuna Sanduleni, judetul Bacau”