Nr: 34 din: 28 09 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind necesitatea, oportunitatea, potențialul economic şi implementarea proiectului ,, ÎMBUNĂTĂȚIREA SERVICIILOR LOCALE DE BAZĂ PRIN ACHIZIȚIA DE UTILAJE ÎN COMUNA LIVEZI, JUDEȚUL BACĂU ”