Nr: 39 din: 28 09 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, a listei de investiții prioritare ,a valorilor investițiilor aferente Consiliului Local Livezi și a participării Consiliului Local Livezi la cofinanțarea
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 - 2020