Nr: 41 din: 28 09 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Livezi pentru ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 02.10.2023/03.10.2023